KONKURS ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ZABUDOWY MIESZKALNO USŁUGOWEJ
III NAGRODA

Kategoria

ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z USŁUGAMI

Projekt

2015

Lokalizacja

al. Jana Pawła II w Gdańsku

Inwestor

BUDIMEX NIERUCHOMOŚCI

Liczba mieszkań

ETAP A – 484
ETAP B – 1020

Powierzchnia

Powierzchnia użytkowa mieszkań:

ETAP A – 24 830 m²
ETAP B – 47 370 m²

Powierzchnia lokali usługowych:

ETAP A – 225 m²
ETAP B – 2130 m²