ART ARCHITEKCI Sp. z o.o.

Powstała w 2018 roku firma ART Architekci Sp. z o.o. jest kontynuatorką działającej od 1996 roku pod szyldem ART Architekci, pracowni autorskiej ART – Biuro Projektowe Wojciech Wyka.

Założycielami i jedynymi udziałowcami Spółki są gdańscy architekci Wojciech Wyka i Marek Pawłowski.
Spółka zajmuje się projektowaniem i kompleksową obsługą inwestycji w zakresie architektury.

Wykonujemy wielobranżowe analizy chłonności terenu, projekty koncepcyjne, budowlane, wykonawcze i techniczne w oparciu o stałą współpracę z wszystkimi branżami biorącymi udział w procesie inwestycyjnym. Prowadzimy nadzory autorskie w czasie realizacji inwestycji.

W oparciu o stosowne pełnomocnictwa uzyskujemy w imieniu Inwestora wszelkie urzędowe decyzje związane z procesem inwestycyjnym, w tym decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o środowiskowych uwarunkowaniach i o pozwoleniu na budowę.

Wykonujemy również projekty studialne przy opracowaniu i zmianie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego.

Główne dziedziny naszej działalności to:

  • Projekty osiedli, zespołów mieszkalnych i budynków wielorodzinnych
  • Projekty budynków użyteczności publicznej
  • Analizy chłonności terenu
  • Projekty domów jednorodzinnych

Siedmioosobowe biuro tworzą dyplomowani architekci (w tym 3 osoby z uprawnieniami do sporządzania projektów architektonicznych bez ograniczeń). Okresowo współpracujemy również z
zaprzyjaźnionymi architektami i studentami architektury.